ĐẶT PHÒNG
Loại phòng Giá phòng Phòng trống Số lượng đặt
Superior 720.000 VNĐ 9
Triple 890.000 VNĐ 3
Deluxe 820.000 VNĐ 6
DELUXE SPECIAL 999.000 VNĐ 0
JUNIOR FAMILY 890.000 VNĐ 0
DELUXE FAMILY 1 1.090.000 VNĐ 0
DELUXE FAMILY 2 990.000 VNĐ 0
STANDARD 550.000 VNĐ 0
Tổng thành tiền: 0 VNĐ
THÔNG TIN
Ngày đến:
Ngày đi:
Người lớn:
Trẻ em: