• Cửa sổ/windows
 • 1 giường
 • 20 m2
 • 2 Person
 • Drink ticket (free)

Price: 720.000 VNĐ

 • Ban công/balcony
 • 1 giường
 • 26 m2
 • 2 Person
 • Drink ticket (free)

Price: 820.000 VNĐ

 • Cửa sổ/windows
 • 2 giường
 • 20m2
 • 3 Person
 • Drink ticket (free)

Price: 890.000 VNĐ

 • Cửa sau thông ra hành lang
 • 1 giường
 • 20m2
 • 2 Person
 • Drink ticket (free)

Price: 999.000 VNĐ

 • Cửa sổ/windows
 • 2 giường
 • 25m2
 • 3 Person
 • Drink ticket (free)

Price: 890.000 VNĐ

 • Cửa sổ/windows
 • 2 giường
 • 30m2
 • 4 Person
 • Drink ticket (free)

Price: 1.090.000 VNĐ

 • Cửa sổ/windows
 • 2 giường
 • 25m2
 • 3 Person
 • Drink ticket (free)

Price: 990.000 VNĐ

 • Cửa sổ/windows
 • 1 giường
 • 16m2
 • 1 Person
 • Drink ticket (free)

Price: 550.000 VNĐ